Elite Ventilatietechniek

 Tel: 0347-326206

Vianen, 16 maart 2020

Onderwerp : Maatregelen voor beperking verspreiding Coronavirus

Geachte bezoeker,

De zorg om het Coronavirus en de verspreiding hiervan neemt steeds verder toe. Naast een gezond binnenklimaat hebben wij ook de zorg een veilige werkomgeving te bieden aan onze medewerkers, klanten en partners.

 Om verdere verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) te beperken volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid waarbij wij de volgende maatregelen treffen welke gelden vanaf 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 :

 • Gezamenlijke, interne overleggen worden zoveel mogelijk beperkt in groepsgrootte en aantallen.
 • Er zal geen extern bezoek worden ontvangen.
 • Buitendienst medewerkers zullen geen bezoeken meer afleggen, echter zijn zij wel bereikbaar per mail, dan wel telefoon.
 • Planmatig onderhoud wordt in deze periode niet uitgevoerd, reeds aangeschreven bewoners zullen hier melding van ontvangen.
 • Storing(onderhoud) zal wel worden uitgevoerd, tenzij;       

  • Onze medewerker voelt dat hij/zij in een duidelijk ongewenste situatie verkeerd, waarin hij adhoc dient te beslissen niet bij de klant aan het werk te gaan, “De klant doet hierbij bijvoorbeeld hoestend en proestend de voordeur open”.

 • De klant klachten heeft dan wel beslist geen bezoek te willen ontvangen.

  • Voor buitendienst medewerkers welke actief zijn op de bouw geldt;
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Eet bij voorkeur niet in de schaftkeet, kantines….en bij voorkeur alleen.
  • Volg de richtlijnen opgesteld door de bouwkundige aannemer.

 • Alle actuele voorschriften omtrent hygiëne en voorzorgsmaatregelen uitgevaardigd door het RIVM.

Op deze manier doen wij er alles aan om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen en u als klant optimaal te kunnen blijven ondersteunen.

Verder wensen wij u enorm veel succes in de komende periode en hopen elkaar weer in goede gezondheid te ontmoeten.