Elite Ventilatietechniek

 Tel: 0347-326206

Onzekerheid levertijden

Lees hier de blog: Problemen in verkrijgbaarheid materialen en grondstoffen zorgt voor onzekerheid bij leveranciers

“De verkrijgbaarheid en de prijs van materialen en grondstoffen is op dit moment erg onzeker. Wij kunnen u bij het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst dan ook geen uitsluitsel over de levertijd en de prijs geven. Mocht (1) op het moment van de inkoop van het betreffende materiaal een andere prijs aan ons in rekening gebracht worden en/of (2) het materiaal later aan ons geleverd worden dan waar wij bij het opstellen van de offerte/opdrachtbevestiging mee gerekend hebben, dan behouden wij ons het recht voor om deze prijsstijging aan u in rekening te brengen en/of de levertermijn te verlengen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.”

In English:
“The availability and price of materials and raw materials is currently very uncertain. Therefore, we are unable to provide you with a definite answer about the delivery time and the price when issuing the quotation or entering into the agreement. If (1) a different price is charged to us at the time of purchasing the material in question and/or (2) the material is delivered to us later than we have taken into account when preparing the quotation / order confirmation, we reserve the right to charge you for this price increase and/or to extend the delivery period. We ask for your understanding for this situation.”